Mazání

Použití práškového nano mědi jako pevného maziva je jedním z příkladů aplikací nanomateriálů. Velmi jemný měděný prášek může být vhodným způsobem dispergován v různých mazivech za vzniku stabilní suspenze. Tento olej obsahuje miliony částic ultrajemného kovového prášku na litr. Hladká ochranná vrstva také vyplňuje mikroškrábance, což výrazně snižuje tření a opotřebení, zejména při silném zatížení, nízkých otáčkách a vibracích za vysokých teplot. V současné době se prodávají tuky do mazacích olejů s nanověděným práškem doma i v zahraničí.